" /> thành lập doanh nghiệp - Thành lập doanh nghiệp - Giấy phép - sổ đỏ

thành lập doanh nghiệp

  • Các gói thành lập doanh nghiệp

    GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP GÓI A : 1.450.000 Đ Giá đăng ký online giảm 20%: 1.250.000 Đ (Đã bao gồm lệ phí nhà nước + Công chứng + con dấu) GPKD 3 ngày, con dấu 1 ngày. Lệ phí đăng bố cáo thành lập trên cổng thông tin quốc gia (bắt buộc): 300.000 Đ Tư vấn luật doanh […]