Đăng ký độc quyền logo

Logo chính là dấu hiệu nhận biết một cách nhanh nhất một thương hiệu, doanh nghiệp và đánh dấu tính cá biệt cho thương hiệu đó, bảo hộ độc quyền logo là việc quan trọng nhất đối với một thương hiệu, doanh nghiệp.

 

đăng ký bảo hộ logo

Luật Toàn Long xin được tư vấn, hướng dẫn về việc đăng ký bản quyền độc quyền logo như sau:

  1. Các hình thức bảo hộ Logo

Logo có thể được đăng ký dưới 02 dạng là:

– Đăng ký bản quyền độc quyền logo tại Cục Bản Quyền Tác Giả (thời gian: 15 ngày). Chỉ đăng ký được bản quyền sở hữu trí tuệ logo nếu logo có chứa hình ảnh, thiết kế mang tính thẩm mỹ cao, logo đơn giản sẽ bị từ chối đăng ký do không có tính thẩm mỹ.

– Đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (thời gian: 12-18  tháng).

Quý khách hàng có thể lựa chọn đồng thời cả hai hình thức đăng ký bản quyền độc quyền sở hữu trí tuệ để logo được bảo hộ một cách toàn diện.

  1. Hồ sơ đăng ký bản quyền độc quyền logo

-Tờ khai đăng ký bản quyền độc quyền logo;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp) hoặc chứng minh thư nhân dân (nếu là cá nhân);

– Hình ảnh logo (in màu);

– Quyết định giao nhiệm vụ (nếu tác giả không phải chủ sở hữu tác phẩm);

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả thiết kế, nếu logo do nhiều tác giả thiết kế;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu logo thuộc sở hữu chung của nhiều bên;

– Bản cam kết của chủ sở hữu;

– Giấy uỷ quyền cho Luật Toàn Long nộp hồ sơ.

Thời gian đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ logo: 15 ngày làm việc (với điều kiện hồ sơ hợp lệ).

Thời hạn bảo hộ bản quyền logo: 50 năm kể từ ngày logo ra đời (không được gia hạn).

  1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

– Tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (2 bản);

– 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau;

– Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền cho Luật Toàn Long nộp hồ sơ.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu: 12-18  tháng

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: 10 năm kể từ ngày nộp đơn, được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Nếu Quý khách có thắc mắc liên quan tới dịch vụ, xin vui lòng liên hệ để đặt dịch vụ hoặc nhận được tư vấn chuyên sâu của Luật Toàn Long! Hotline: 099.618.9888