Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau một quá trình hoạt động sẽ phát sinh nhiều thay đổi trong đó có nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh, chuyên nghiệp hóa quản trị. Luật Toàn Long xin hướng dẫn thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

Chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô và sự phát triển của nó. Sau khi chuyển đổi doanh nghiệp (sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, công ty chuyển đổi được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao động, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

1.Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, theo Luật doanh nghiệp 2014, có các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau:

 

♦ Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau:

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

+ Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

Hoặc kết hợp cả 3 phương thức trên.

 

♦ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau:

+ Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.

+ Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.

+ Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần.

 

♦ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau:

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.

 

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

– Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức trên.

 

♦ Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Để chuyển đổi trong trường hợp này cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2014.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên).

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

 

♦ Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại.

 hướng dẫn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quy trình chuyển đồi loại hình doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);

– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

+ Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

+ Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

+ Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

– Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)

– Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư

– Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực

– Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự

– Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên cần có thêm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo các giấy tờ chứng minh) hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng, cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng, tặng cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác.

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp nếu chủ sở hữu huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác.

-Trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên trở lên sang công ty TNHH một thành viên cần có thêm hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh khác.

– Trường hợp chuyển từ công ty cổ phần sang công ty TNHH và ngược lại cần có hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Công ty phải đăng ký chuyển đổi loại hình công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

 

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Dịch vụ tư vấn pháp lý về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Luật Toàn Long

Sau một thời gian kinh doanh nếu các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển loại hình công ty, Luật Toàn Long xin tư vấn miễn phí có các công ty về việc chuyển loại hình công ty, bao gồm các nội dung:

* Tư vấn trước chuyển đổi loại hình công ty.

–  Trên cơ sở yêu cầu của Quý công ty, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, tư vấn đến Quý công ty đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình của công ty.

–  Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty trước và sau khi chuyển đổi để Quý công ty nắm tổng thể quá trình và các bước cần thực hiện.

-Tư vấn tổ chức và quản trị công ty theo loại hình mới.

–  Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:

–  Lập hồ sơ chuyển đổi công ty (chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu: Biên bản và quyết định của công ty trước chuyển đổi về việc chuyển đổi loại hình công ty, giấy đề nghị chuyển đổi loại hình công ty, điều lệ công ty theo loại hình công ty dự định chuyển đổi, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật).

* Thực hiện các công việc theo uỷ quyền.

– Luật Toàn Long sẽ hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan, thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của Khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo yêu cầu của Khách hàng

–  Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

–  Tiến hành thủ tục xin giấy phép khắc dấu và khắc dấu cho công ty sau chuyển đổi (dấu công ty, dấu chức danh, dấu đăng ký mã số thuế).

–  Tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh đăng ký thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho công ty sau chuyển đổi.

* Tư vấn, hỗ trợ sau chuyển đổi loại hình công ty

–  Hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho công ty khi công ty được chuyển đổi

–  Tư vấn các công việc cần làm của một công ty sau khi chuyển đổi.

–  Tư vấn các vấn đề liên quan đến công ty trong quá trình hoạt động (qua email, thư, fax).

–  Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu.

–  Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của công ty, gồm: Điều lệ công ty, Biên bản, quyết định về việc chuyển đổi loại hình công ty, bầu chủ tịch, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (nếu có), quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần/phần vốn góp, sổ cổ đông/thành viên, thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.

 

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có trình độ, giàu kinh nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho khác hàng một trải nghiệm dịch vụ pháp lý tốt nhất tại Luật Toàn Long.

Mọi thắc mắc và yêu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ Hotline: 099.618.9888 để được hỗ trợ nhanh chóng!