" /> Tư vấn Đấu thầu - Thành lập doanh nghiệp - Giấy phép - sổ đỏ

Tư vấn Đấu thầu

  • Quy trình thực hiện đấu thầu rộng rãi

    Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu, trừ trường hợp thuộc các hình thức đấu thầu khác được quy định tại Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 của Luật Đấu thầu. * […]


  • Dịch vụ tư vấn đầu tư

    Các dịch vụ tư vấn đầu tư của Luật Toàn Long bao gồm tất cả các giai đoạn trong quá trình đầu tư, bao gồm và không hạn chế các công việc như sau: – Nghiên cứu thị trường, tư vấn và phân tích các cơ hội đầu tư tại Việt Nam; – Phát triển và hoàn thiện các […]