Thủ tục mở Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định.
Thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng đại diện và chi nhánh tại Việt Nam cần lưu ý về những điều kiện luật định, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, các công việc cần thực hiện.
1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện
Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:
a) Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Khi đáp ứng đủ các điều kiện, Thương nhân nước ngoài lập bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nộp đến Sở Công thương. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm,
- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
- Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.
- Bản sao hợp đồng thuê trụ sở;
- Bản sao hộ chiếu của trưởng Văn phòng đại diện (nếu là người nước ngoài) hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam).
Lưu ý:
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương hoàn thành việc thẩm định và cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải thực hiện các công việc như sau:
- Thông báo hoạt động: phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp
- Văn phòng đại diện phải chính thức hoạt động và thông báo cho Sở Công thương về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

Lưu ý rằng các quy định trên không áp dụng đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.
 

3. Dịch vụ tư vấn thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Luật Toàn Long
* Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan:
Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức Văn phòng đại diện dự định thành lập;
Tư vấn  phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện  công ty
Tư vấn về địa điểm thuê làm trụ sở Văn phòng đại diện
Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân
Tư vấn lĩnh vực xuất nhập cảnh của người nước ngoài
Tư vấn các quy định khác có liên quan
*Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị tài liệu liên quan
Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của thương nhân phục vụ cho việc mở văn  phòng đại diện
Chuẩn bị hồ sơ nội bộ của Thương nhân nước ngoài
Thực hiện thủ tục thuê/ mua nhà, đất để đặt văn phòng đại diện
Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ từ nước ngoài
*Thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện cho khách hàng
Sau khi giao kết hợp đồng dịch vụ tư vấn cho việc thành lập văn phòng đại diện, Luật Toàn Long sẽ tiến hành các công việc sau:
- Thu thập thông tin, tài liệu cần thiết
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động Văn  phòng đại diện;
-  Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 

Thành lập Văn phòng đại diện

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Thương nhân nước ngoài có nhu cầu mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam cần lưu ý các trường hợp không được thành lập Văn phòng đại diện theo quy định của Pháp luật
Thủ tục mở Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục mở Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định.
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica