Thời hạn của Hộ chiếu phổ thông

Luật Toàn Long chuyên dịch vụ xuất nhập cảnh, xin cấp hộ chiếu phổ thông, cấp hộ chiếu online với thủ tục nhanh gọn, đơn gian mang lại hiệu quả cho Khách hàng.

 Thời hạn cấp hộ chiếu là bao lâu?

- Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Đối với hộ chiếu đã được cấp có thời hạn 5 năm trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày được gia hạn một lần không quá 3 năm.

- Hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung hộ chiếu với mẹ hoặc cha) có thời hạn từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu đã cấp của mẹ hoặc cha thì thời hạn hộ chiếu của mẹ hoặc cha được điều chỉnh có giá trị từ 2 năm đến 5 năm tính từ ngày bổ sung trẻ em đó.

Xin cấp hộ chiếu

Xin cấp Hộ chiếu phổ thông qua mạng tại Hà Nội

Xin cấp Hộ chiếu phổ thông qua mạng tại Hà Nội

Luật Toàn Long hướng dẫn Khách hàng thủ tục xin cấp Hộ chiếu phổ thông qua mạng điện tử tại Hà Nội như sau:
Thủ tục cấp Hộ chiếu phổ thông

Thủ tục cấp Hộ chiếu phổ thông

“Làm hộ chiếu như thế nào?” Luật Toàn Long xin hướng dẫn cách thủ tục, hồ sơ và các bước làm hộ chiếu lần đầu được áp dụng trên toàn quốc như sau:
Thời hạn của Hộ chiếu phổ thông

Thời hạn của Hộ chiếu phổ thông

Luật Toàn Long chuyên dịch vụ xuất nhập cảnh, xin cấp hộ chiếu phổ thông, cấp hộ chiếu online với thủ tục nhanh gọn, đơn gian mang lại hiệu quả cho Khách hàng.
Làm hộ chiếu tại Hà Nội

Làm hộ chiếu tại Hà Nội

Dịch vụ làm hộ chiếu tại Hà Nội của Luật Toàn Long bao gồm các dịch vụ: Làm hộ chiếu phổ thông, làm hộ chiếu công vụ, làm hộ chiếu ngoại giao...Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo, dịch vụ làm hộ chiếu tại Hà..
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica