Thành lập chi nhánh


Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

Khi mở chi nhánh tại Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài cần nắm rõ các trường hợp không được cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định của Pháp luật Việt Nam. » Chi tiết

Thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Thủ tục thành lập chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định. » Chi tiết
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica