Dịch vụ tư vấn thuế của Luật Toàn Long

Luật Toàn Long giới thiệu dịch vụ tư vấn thuế trọn gói cho doanh nghiệp.
Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Những thay đổi chính sách thuế có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Luật Toàn Long luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp:
* Tư vấn các ảnh hưởng về thuế đối với từng loại hình doanh nghiệp.
* Tư vấn thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng.
* Tư vấn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
* Tư vấn các trường hợp ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế TNDN.
* Lập hồ sơ miễn giảm thuế TNDN.
* Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam
* Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và hỗ trợ quyết toán thuế.
* Tư vấn các trường hợp liên quan đến miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

Tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của Luật Toàn Long

Dịch vụ tư vấn thuế của Luật Toàn Long

Luật Toàn Long giới thiệu dịch vụ tư vấn thuế trọn gói cho doanh nghiệp.
Logo 1
Logo 1 - copy1
Logo 1 - copy2
Logo 1 - copy3
Logo 1 - copy4
Logo 1 - copy5
Logo 1
Logo 1 - copy7
Ga 36
goltens
komtek
medboline
phu thai
topica